Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku

Szanowny Rodzicu, Opiekunie Prawny.

W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka.

Kto przetwarza dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Administratorem danych osobowych jest Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku z siedzibą w Rybniku, ul. Świerklańska 42a.

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka będą przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Jakie mają Państwo prawa?
Dzięki zmianom w przepisach możecie Państwo:
• wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy,
• poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
• przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to technicznie możliwe.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w tym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych).

Komu udostępniamy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?

Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań ZEA Przygoda, np. innym administratorom obsługującym systemy teleinformatyczne Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku.

Jak długo przechowujemy dane osobowe Państwa i Państwa Dziecka?
ZEA Przygoda przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.

Jak mogą się Państwo z nami skontaktować?
Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować listownie, na adres: Zespół Edukacyjno-Artystyczny Przygoda w Rybniku, ul. Świerklańska 42a, 44-200 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: oppprzygoda@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Rybnik 44-200  ul. Świerklańska 42a

tel./fax. +48 32 42 26 376

www.przygoda-rybnik.pl

E-mail: oppprzygoda@interia.pl

Dyrektor: Anita Geratowska

Z-ca dyrektora: Krystyna Komorowska

NIP 642-32-19-329

Regon 384066398


Konta

 Data dodania: 2013-03-11 11:30:31
Autor: Geratowska Anita