Zespół Edukacyjno - Artystyczny Przygoda w Rybniku
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Mienie placówki

         
Majątek Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku 
na dzień 31 grudnia 2021 roku
         
         
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Watość                               netto
1. Środki trwałe 5 262 605,28 1 443 230,76 3 819 374,52
a) Grunty 91 283,20 0,00 91 283,20
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 096 265,82 1 405 921,05 3 690 344,77
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 34 515,29 27 127,82
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe  13 413,15 2 794,42 10 618,73
2. Pozostałe środki trwałe 153 040,23 153 040,23 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 415 645,51 1 596 270,99 3 819 374,52
  1. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – link do sprawozdania:

     

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,97d911f37bad1077db484989ceb986c1,311


Majątek Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku

na dzień 31 grudnia 2020 roku
Lp. Nazwa Wartość początkowa Dotychczasowe umorzenie Wartość netto
1. Środki trwałe 5 247 605,28 1 308 693,48 3 938 911,80
a) Grunty 91 283,20 0,00 91 283,20
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5 081 265,82 1 278 889,40 3 802 376,42
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 28 350,98 33 292,13
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 13 413,15 1 453,10 11 960,05
2. Pozostałe środki trwałe 134 524,93 134 524,93 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00

RAZEM 5 382 130,21 1 443 218,41 3 938 911,80

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

– link do sprawozdania

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,c12d7abacdc6f3dcf93f382f3e6114d5,234

  


Majątek Zespołu Edukacyjno-Artystycznego Przygoda w Rybniku

na dzień 31 grudnia 2019 roku

Lp. Nazwa

Wartość

początkowa      

Dotychczasowe

umorzenie

Wartość netto
1. Środki trwałe 5 247 605,28 1 174 156,20 4 073 449,08
a) Grunty 91 283,20 0,00                  91 283,20
b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 

5 081 265,82 1 151 857,75 3 929 408,07
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 22 186,67 39 456,44
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 13 413,15 111,78 13 301,37
2. Pozostałe środki trwałe 80 096,43 80 096,43 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 327 701,71

1 254 252,63

 

4 073 499,08Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

– link do sprawozdania

https://bip.cuw.rybnik.pl/sprawozdania-finansowe,ac55083f4e245aa9f9856427bcd58685,164

 


 

 

Majątek Ogniska Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" w Rybniku na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp. Nazwa

Wartość

początkowa

Dotychczasowe

umorzenie

Wartość netto
1. Środki trwałe     5 203 640,71 1 041 548,63   4 162 092,08
a) Grunty 91 283,20 0,00 91 283,20
b)

Budynki, lokale i obiekty inżynierii

lądowej i wodnej 

5 050 714,40 1 025 526,25 4 025 188,15
c) Urządzenia techniczne i maszyny 61 643,11 16 022,38 45 620,73
d) Środki transportu 0,00 0,00 0,00
e) Inne środki trwałe 0,00 0,00 0,00
2. Pozostałe środki trwałe 56 065,11 56 065,11 0,00
3. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 0,00
  RAZEM 5 259 705,82 1 097 613,74 4 162 092,08